3 Comments

  1. thầy ơi vì sao hầy vừa có thể thêm học phần vừa đăng kí tín chỉ còn em thì không ạ, thậm chị nó còn không có cái mục thêm học phần luôn

    Reply
  2. Thầy ơi, E là sv khóa 2015 thì ngoài đăng ký thực tập ra thì được đăng ký các học phần học lại khác không ạ

    Reply

Post Comment