One Comment

  1. Thầy cho em hỏi em đang sử dụng ispring 8.1 soạn bài giảng nhưng khi xuất bản bị nổi logo ispring ở góc bài giảng làm sao để khắc phục ạ! Mong nhận được hướng dẫn của thầy

    Reply

Post Comment