12 Comments

  1. Cho nói cái thông số Q và H họ ghi đúng rồi nhưng bạn hiểu sai nha Q 5_266 là chĩ số tương ứng vs H 24_5 là họ ghi đúng rồi nha có nghĩa là khi Q=5 thì tương ứng vs H =24 và ngược lại khi Q=266 sẽ tương ứng vs H =5 bạn nên hĩu z mới đúng

    Reply

Post Comment