Review

Các đóng băng/ cố định dòng cột trong Google Bảng Tính

Rate this postCác đóng băng/ cố định dòng cột trong Google Bảng Tính

Subscribe để xem thêm các video hướng dẫn sử dụng Google Sheet
#Google_sheet #Google_drive

Tag: cố định dòng trong google sheet, google drive, google sheet, tutorial, freeze

Xem thêm: https://60giây.vn/category/review

Nguồn: https://60giây.vn

Post Comment