2 Comments

  1. Chào thầy, sao ở 23:24 mình có thể tạo mảng x[ ] với kiểu Integer nhưng trong phần hạn chế thì có nói là ko thể tạo mảng đc, và phải sử dụng wildcard?

    Reply

Post Comment