Review

Bài 1: [Học SQL từ đầu] – Tạo database, tạo table, tạo khóa chính, khóa ngoại bằng câu lênh SQL

Rate this postSQL server – Hướng dẫn tạo databse, khóa chính, khóa ngoại, insert database bằng câu lệnh SQL. – Nếu thấy hay các bạn đăng ký ủng hộ mình nhé, để mình …

Tag: cơ sở dữ liệu sql, [vid_tags]

Xem thêm: https://60giây.vn/category/review

Nguồn: https://60giây.vn

Post Comment