Review

A-Play TV: Video hướng dẫn làm list từ file m3u căn bản cho A-Play TV.

Rate this postCấu trúc khai báo của một kênh:
================================================================
#EXTM3U
#EXTINF:-1 tvg-id=”” tvg-logo=”” group-title=””, Name
Stream URL
================================================================
Mô tả:
- #EXTM3U : Luôn luôn cần có khai báo này. Nếu thiếu sẽ lỗi. (Bắt buộc)
– #EXTINF:-1 : Để số nào cũng được cái này nó không quan trọng.
– tvg-id=”” : Là cái id để chơi với EPG (Lịch Phát Sóng) cái này có thể bỏ trống.
– tvg-logo=”” : Là URL logo của kênh.
– group-title=”” : Là nhóm kênh.
– Name : Tên kênh muốn đặt.
================================================================
– Ví dụ
Cấu trúc khai báo của một kênh:
#EXTM3U
#EXTINF:-1 tvg-id=”VTV1 HD” tvg-logo=” group-title=”VTV”, VTV1 HD

=========================================================
#Thông tin thêm:
– Thêm ký tự # vào đầu Stream Url thì kênh đó sẽ bị ẩn mất trên panel.
=========================================================
– Ví dụ: ta muốn chỉ có kênh VTV1 và ẩn VTV2 thì ta thêm # vào đầu Stream URL của kênh
VTV2 như sau.

#EXTM3U
#EXTINF:-1 tvg-id=”VTV1 HD” tvg-logo=” group-title=”VTV”, VTV1 HD

#EXTINF:-1 tvg-id=”VTV2 HD” tvg-logo=” group-title=”VTV”, VTV2 HD
#
=========================================================

# Xong hết thì lưu file m3u lại và đặt tên tùy thích với định dạng đuôi txt, m3u
Ví dụ: List truyền hình.txt hoặc list truyền hình.m3u

=========================================================

# Phần tiếp theo là import list m3u lên panel.
Xem video hướng dẫn nha ACE.
# Import xong thì ta vào add code test xem thành quả thôi!

Tag: iptv list m3u vietnam 2018, [vid_tags]

Xem thêm: https://60giây.vn/category/review

Nguồn: https://60giây.vn

Post Comment